Engage in commerce to create opportunities based on capital, not on debt.
 
Membership 
Dutch English
 
   
 

2017-03-22

Onder de paraplu van Sound Prosperity zullen MySPURT-cliënten uitgenodigd worden om deel uit maken van de in Zwitserland gesitueerde "Sound Prosperity Social Organization" [SPSO].

Elk lid dat erin geïnteresseerd is met SPSO te werken kan alleen een ACTIEF lid worden, als hij/zij eerst GRATIS BASIS lid van Sound Prosperity geworden is. Ook moet u een MySPURT rekening hebben, anders kunnen wij u niet betalen.

SPSO zal het leden van type 1 en 2 (zie hierbeneden) toestaan om te discussiëren en mee te beslissen over het sociale aspect van het gebruik van SPURT.
Ze zullen mee kunnen helpen in het opzetten en structureren van:
 1. "Sound Prosperity Social Organization"
 2. Prosperity Centers.
 3. SPURT Abundance Fest, waar ook de jaarlijkse algemene bijeenkomst plaats zal vinden en waar in aparte groepen de visie zal worden besproken en voorbereid voor verbreiding.
 4. Uw Huis uw Geluk.
 5. Uw Gezondheid uw Geluk.
 6. Uw Baan uw Geluk.
 7. Uw Opleiding uw Geluk.
 8. SPURT Lokaal.
 9. Een systeem opzetten om mensen te ondersteunen nooit meer in de schulden te geraken.
 10. Een systeem opzetten hoe SPURT het beste in SPURT+ omgewisseld kan worden.
 11. Een commissie die beslist over Projecten en Business Plannen.
 12. En andere programma’s die nog komen.
 
Voor al deze onderdelen zullen er aparte groepen komen, die een Master Leader zullen aanwijzen die in contact staat met   Sound Prosperity en regelmatig verslag doet. 
Zoals we allemaal weten, is het niet mogelijk zo’n bijeenkomst nu direct te organiseren, maar we kunnen veel online doen.  
MySPURT-cliënten die erin geïnteresseerd zijn om actief te zijn in de besluitvorming voor het gebruik van SPURT kunnen zich nu aanmelden en zullen in staat gesteld worden hun SPURT om te wisselen in SPURT+.

Alle leden zullen toegang hebben tot de plannen en de visie die Sound Prosperity voor SPURT heeft, maar niet alle leden zal het toegestaan zijn actief deel te nemen in de besluitvorming.
We zijn niet op zoek naar mensen die GEINTERESSEERD zijn om actief te worden. We zijn geïnteresseerd in mensen die zich COMMITTEREN om actief te ZIJN. 

Om die reden zullen er drie typen leden zijn:

 1. Cliënten die actief geïnteresseerd zijn om Personal Account Manager [PAM] te worden, Business Account Manager [BAM], of Key Account Manager [KAM], elk met verschillende verantwoordelijkheden en werkzaam via de Prosperity Centers.
  Ze hoeven niet alle dagen van de week aanwezig te zijn in het Prosperity Center, maar zij zijn verbonden aan bepaalde Prosperity Centers. Ze zouden er zelfs voor kunnen kiezen er te wonen. Deze cliënten zullen zich COMMITTEREN om cliënten te ondersteunen en zullen betaald krijgen in SPURT+.
 2. Cliënten die erin geïnteresseerd zijn om een van de programma’s die Sound Prosperity biedt, vorm te geven. Zoals een Prosperity Center beginnen, “Uw Huis uw Geluk", “Uw Gezondheid uw Geluk", “Uw Baan uw Geluk", “Uw Opleiding uw Geluk" of SPURT Lokaal. Cliënten die erin geïnteresseerd zijn een goed programma op te zetten voor cliënten die hun leven weer op de rails moeten krijgen na een kritieke situatie. Cliënten die erin geïnteresseerd zijn om business plannen voor projecten te checken (in samenwerking met BAMs). GECOMMITTEERDE cliënten kunnen zich onderaan registreren. 
 3. Cliënten die geïnteresseerd zijn in de ontwikkeling van onze organisatie, maar die niet actief betrokken willen zijn. Zij hebben ALLEEN het recht om in grote lijnen informatie te ontvangen over waar de andere leiders me bezig zijn. 

Voordelen voor leden:

 1. Leden hebben het recht op een dieper inzicht in wat SPURT is en waar we staan. Ze hebben het recht geregeld informatie te ontvangen over punten 1 en 2 zoals boven vermeld. Ze zullen op een gegeven moment ook informatie ontvangen over hoe MySPURT ervoor staat. 
 2. Een PAM, BAM or KAM zou in een huis kunnen willen wonen naast het Prosperity Center, of daar in. Dit is geen verplichting.
 3. Project Leaders en deelnemers in de organisatie van bepaalde projecten zal het mogelijk gemaakt worden te wonen in de nabijheid van het Prosperity Center en te reizen, indien noodzakelijk, om bijvoorbeeld te gaan zien of een plek geschikt is voor een Prosperity Center. Het is een BAAN.
 4. U zult in staat zijn SPURT+  te verdienen of uw SPURT in SPURT+ om te wisselen!

Voor beide groepen 2 en 3 hopen we leden te krijgen met diverse vaardigheden, zodat we werkelijk een goed opgezette organisatie kunnen organiseren.

We zullen deze twee ledengroepen betalen in SPURT+, die omwisselbaar zijn. Daarnaast, omdat zij laten zien door hun activiteiten dat ze het waard zijn, kunnen zij rekenen op speciale aandacht van MySPURT, wanneer het aankomt op het omwisselen van hun SPURT+.
Begrijp dat we niet alleen vragen om uw hulp bij deze organisatie, maar dat we u ook een baan aanbieden.

We zullen de organisatie een juridische vorm geven en leden 1 en 2 nemen ook deel in dit proces

We zullen het huishoudelijk reglement moeten vaststellen. Elk jaar, gedurende het 'SPURT ABUNDANCE Fest', zal de jaarlijkse algemene ledenvergadering plaatsvinden. Dit zal de gelegenheid zijn waar alle actieve leden bijeen komen en samenwerken in hun groepen om tot resultaten te komen, zodat die gepresenteerd kunnen worden tijdens het SPURT ABUNDANCE Fest. Actieve leden wordt het toegestaan hun toegang te betalen met SPURT . 

We hebben een contributie vastgesteld in EURO's.

De reden dat we een contributie in EURO vragen om lid te worden is dat u moet laten zien dat u serieus geïnteresseerd bent in het soort lidmaatschap dat u gekozen hebt. U zou er niets voor over hebben als u niet vastbesloten was. De contributies, die via PayPal gedaan kunnen worden of direct naar de Zwitserse bankrekening van New Chances, zijn vastgesteld op:
 1. Actieve Account Managers: € 150,--, waarbij inbegrepen toegang tot het "Ik bied een baan aan” programma om in staat te zijn de daardoor verdiende SPURT om te wisselen in SPURT+, gebaseerd op hun werk. 
 2. Actieve Projectleiders en deelnemers in groepen: € 80,--, waarbij inbegrepen toegang tot de helftl van het "Ik bied een baan aan" programma om in staat te zijn de daardoor verdiende SPURT om te wisselen in SPURT+, gebaseerd op hun werk. 
 3. Niet actieve, maar geïnteresseerde leden: € 30,--.
 4. Een BASIS Sound Prosperity Lidmaatschap is GRATIS en u kunt zich HIER inschrijven.


Er zal een beperkt aantal leden van het type 1 en 2 worden geaccepteerd. De gevraagde lidmaatschapsgelden zijn vastgesteld omdat er vele, vele nieuwe cliënten zullen komen en we er zeker van willen zijn dat leden alleen toetreden tot de SPSO als ze zich daadwerkelijk committeren lid van ons team te zijn.
In het geval dat we hebben gezien dat u nu al actief bent en we weten dat u het geld niet hebt voor een lidmaatschap, kunnen we u toestaan actief te zijn en op een later tijdstip te betalen.

Sound Prosperity behoudt zich het recht voor om een lidmaatschap te beëindigen als u niet ondersteunend bent of als u niet blijkt te passen in de groep waarmee u samenwerkt. De leden stemmen in dat geval.

Vult u s.v.p. dit formulier hier in en betaalt u via Paypal.com met het email adres info@soundprosperity.org.
Of u betaalt per BANK HIER.

Sound Prosperity Regels